Hääletamistulemus erakonniti

Eesti Vabariik

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

158952

27.3%

Eesti Reformierakond

113538

19.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

60299

10.4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

46394

8%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

39003

6.7%

Erakond Eestimaa Rohelised

4669

0.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

158952

% häältest

27.3%

Eesti Reformierakond

Hääli

113538

% häältest

19.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

60299

% häältest

10.4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

46394

% häältest

8%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

39003

% häältest

6.7%

Erakond Eestimaa Rohelised

Hääli

4669

% häältest

0.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 582542
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 557 jaoskonda 557-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Harju maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

17416

24.8%

Eesti Keskerakond

9071

12.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5737

8.2%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4320

6.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

4293

6.1%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

17416

% häältest

24.8%

Eesti Keskerakond

Hääli

9071

% häältest

12.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

5737

% häältest

8.2%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

4320

% häältest

6.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

4293

% häältest

6.1%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 70331
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 57 jaoskonda 57-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Hiiu maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1255

26%

Eesti Reformierakond

501

10.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

291

6%

Eesti Keskerakond

286

5.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

167

3.5%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1255

% häältest

26%

Eesti Reformierakond

Hääli

501

% häältest

10.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

291

% häältest

6%

Eesti Keskerakond

Hääli

286

% häältest

5.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

167

% häältest

3.5%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 4830
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Ida-Viru maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

29311

52.9%

Eesti Reformierakond

3253

5.9%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2980

5.4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

372

0.7%

Erakond Eestimaa Rohelised

48

0.1%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

29311

% häältest

52.9%

Eesti Reformierakond

Hääli

3253

% häältest

5.9%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

2980

% häältest

5.4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

372

% häältest

0.7%

Erakond Eestimaa Rohelised

Hääli

48

% häältest

0.1%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 55361
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 44 jaoskonda 44-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Jõgeva maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

3110

21%

Eesti Reformierakond

2697

18.2%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2609

17.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1104

7.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

854

5.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

3110

% häältest

21%

Eesti Reformierakond

Hääli

2697

% häältest

18.2%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

2609

% häältest

17.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1104

% häältest

7.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

854

% häältest

5.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 14828
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 26 jaoskonda 26-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Järva maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3645

25.3%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2740

19%

Eesti Reformierakond

2390

16.6%

Eesti Keskerakond

1727

12%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1547

10.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

3645

% häältest

25.3%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

2740

% häältest

19%

Eesti Reformierakond

Hääli

2390

% häältest

16.6%

Eesti Keskerakond

Hääli

1727

% häältest

12%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

1547

% häältest

10.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 14426
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 25 jaoskonda 25-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Lääne maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

1276

12.6%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1108

11%

Eesti Reformierakond

955

9.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

840

8.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

1276

% häältest

12.6%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1108

% häältest

11%

Eesti Reformierakond

Hääli

955

% häältest

9.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

840

% häältest

8.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 10108
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 14 jaoskonda 14-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Lääne-Viru maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

4696

17.4%

Eesti Reformierakond

4538

16.8%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3269

12.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1633

6.1%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1360

5%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

4696

% häältest

17.4%

Eesti Reformierakond

Hääli

4538

% häältest

16.8%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

3269

% häältest

12.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

1633

% häältest

6.1%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1360

% häältest

5%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 26932
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 38 jaoskonda 38-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Põlva maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

4413

35.6%

Eesti Keskerakond

2823

22.7%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1226

9.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1162

9.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

4413

% häältest

35.6%

Eesti Keskerakond

Hääli

2823

% häältest

22.7%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1226

% häältest

9.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

1162

% häältest

9.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 12411
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 17 jaoskonda 17-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Pärnu maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

5142

14.1%

Eesti Reformierakond

4604

12.6%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

4329

11.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3860

10.6%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1096

3%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

5142

% häältest

14.1%

Eesti Reformierakond

Hääli

4604

% häältest

12.6%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

4329

% häältest

11.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

3860

% häältest

10.6%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1096

% häältest

3%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 36479
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 60 jaoskonda 60-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Rapla maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2317

16.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1766

12.6%

Eesti Reformierakond

925

6.6%

Eesti Keskerakond

852

6.1%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

498

3.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

2317

% häältest

16.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1766

% häältest

12.6%

Eesti Reformierakond

Hääli

925

% häältest

6.6%

Eesti Keskerakond

Hääli

852

% häältest

6.1%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

498

% häältest

3.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 13980
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 33 jaoskonda 33-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Saare maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3563

24.9%

Eesti Reformierakond

3229

22.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1313

9.2%

Eesti Keskerakond

1090

7.6%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

950

6.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

3563

% häältest

24.9%

Eesti Reformierakond

Hääli

3229

% häältest

22.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1313

% häältest

9.2%

Eesti Keskerakond

Hääli

1090

% häältest

7.6%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

950

% häältest

6.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 14305
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 26 jaoskonda 26-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Tartu maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

4846

19.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1884

7.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1365

5.5%

Eesti Keskerakond

1303

5.3%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

260

1%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

4846

% häältest

19.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1884

% häältest

7.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1365

% häältest

5.5%

Eesti Keskerakond

Hääli

1303

% häältest

5.3%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

260

% häältest

1%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 24790
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 34 jaoskonda 34-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Valga maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

4501

32.2%

Eesti Keskerakond

3631

26%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2322

16.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

928

6.6%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

658

4.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

4501

% häältest

32.2%

Eesti Keskerakond

Hääli

3631

% häältest

26%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

2322

% häältest

16.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

928

% häältest

6.6%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

658

% häältest

4.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 13977
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 17 jaoskonda 17-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Viljandi maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5353

25.3%

Eesti Reformierakond

4144

19.6%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3380

16%

Eesti Keskerakond

2465

11.6%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1460

6.9%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

5353

% häältest

25.3%

Eesti Reformierakond

Hääli

4144

% häältest

19.6%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

3380

% häältest

16%

Eesti Keskerakond

Hääli

2465

% häältest

11.6%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

1460

% häältest

6.9%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 21173
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 32 jaoskonda 32-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Võru maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2458

13.7%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1999

11.1%

Eesti Keskerakond

1655

9.2%

Eesti Reformierakond

1333

7.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

642

3.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

2458

% häältest

13.7%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1999

% häältest

11.1%

Eesti Keskerakond

Hääli

1655

% häältest

9.2%

Eesti Reformierakond

Hääli

1333

% häältest

7.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

642

% häältest

3.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 17962
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 28 jaoskonda 28-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Tallinn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

85199

44.4%

Eesti Reformierakond

39323

20.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

21053

11%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

13437

7%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

12638

6.6%

Erakond Eestimaa Rohelised

4621

2.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

85199

% häältest

44.4%

Eesti Reformierakond

Hääli

39323

% häältest

20.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

21053

% häältest

11%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

13437

% häältest

7%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

12638

% häältest

6.6%

Erakond Eestimaa Rohelised

Hääli

4621

% häältest

2.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 191925
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 87 jaoskonda 87-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Tartu linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

14470

37.4%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

6447

16.6%

Eesti Keskerakond

5315

13.7%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

4330

11.2%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2878

7.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

14470

% häältest

37.4%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

6447

% häältest

16.6%

Eesti Keskerakond

Hääli

5315

% häältest

13.7%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

4330

% häältest

11.2%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

2878

% häältest

7.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 38724
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 13 jaoskonda 13-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Alutaguse vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

589

24.1%

Eesti Keskerakond

265

10.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

15

0.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

589

% häältest

24.1%

Eesti Keskerakond

Hääli

265

% häältest

10.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

15

% häältest

0.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2440
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Anija vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

701

28.2%

Eesti Reformierakond

385

15.5%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

75

3%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

701

% häältest

28.2%

Eesti Reformierakond

Hääli

385

% häältest

15.5%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

75

% häältest

3%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2489
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Antsla vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

182

7.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

182

% häältest

7.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2361
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Elva vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

2135

31.7%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

979

14.6%

Eesti Keskerakond

576

8.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

2135

% häältest

31.7%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

979

% häältest

14.6%

Eesti Keskerakond

Hääli

576

% häältest

8.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 6728
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 7 jaoskonda 7-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Haapsalu linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

1135

17.8%

Eesti Reformierakond

637

10%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

449

7.1%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

364

5.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

1135

% häältest

17.8%

Eesti Reformierakond

Hääli

637

% häältest

10%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

449

% häältest

7.1%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

364

% häältest

5.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 6365
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 5 jaoskonda 5-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Haljala vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

464

21.3%

Eesti Keskerakond

219

10.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

188

8.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

121

5.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

464

% häältest

21.3%

Eesti Keskerakond

Hääli

219

% häältest

10.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

188

% häältest

8.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

121

% häältest

5.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2176
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 4 jaoskonda 4-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Harku vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2025

32.9%

Eesti Reformierakond

1531

24.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

680

11%

Eesti Keskerakond

417

6.8%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

325

5.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

2025

% häältest

32.9%

Eesti Reformierakond

Hääli

1531

% häältest

24.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

680

% häältest

11%

Eesti Keskerakond

Hääli

417

% häältest

6.8%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

325

% häältest

5.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 6160
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Hiiumaa vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1255

26%

Eesti Reformierakond

501

10.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

291

6%

Eesti Keskerakond

286

5.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

167

3.5%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1255

% häältest

26%

Eesti Reformierakond

Hääli

501

% häältest

10.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

291

% häältest

6%

Eesti Keskerakond

Hääli

286

% häältest

5.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

167

% häältest

3.5%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 4830
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Häädemeeste vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

240

9.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

168

6.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

42

1.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

240

% häältest

9.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

168

% häältest

6.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

42

% häältest

1.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2424
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Jõelähtme vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

1586

56.1%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

465

16.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

316

11.2%

Eesti Keskerakond

238

8.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

1586

% häältest

56.1%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

465

% häältest

16.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

316

% häältest

11.2%

Eesti Keskerakond

Hääli

238

% häältest

8.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2828
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 2 jaoskonda 2-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Jõgeva vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

1950

28.1%

Eesti Reformierakond

1433

20.7%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

899

13%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

543

7.8%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

438

6.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

1950

% häältest

28.1%

Eesti Reformierakond

Hääli

1433

% häältest

20.7%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

899

% häältest

13%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

543

% häältest

7.8%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

438

% häältest

6.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 6936
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 11 jaoskonda 11-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Jõhvi vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

855

15.7%

Eesti Reformierakond

503

9.2%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

140

2.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

855

% häältest

15.7%

Eesti Reformierakond

Hääli

503

% häältest

9.2%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

140

% häältest

2.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 5438
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Järva vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

970

22.5%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

623

14.4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

542

12.6%

Eesti Keskerakond

358

8.3%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

291

6.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

970

% häältest

22.5%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

623

% häältest

14.4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

542

% häältest

12.6%

Eesti Keskerakond

Hääli

358

% häältest

8.3%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

291

% häältest

6.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 4318
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 10 jaoskonda 10-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Kadrina vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

176

7.5%

Eesti Keskerakond

164

7%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

176

% häältest

7.5%

Eesti Keskerakond

Hääli

164

% häältest

7%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2348
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 2 jaoskonda 2-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Kambja vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

2474

53.6%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

412

8.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

260

5.6%

Eesti Keskerakond

155

3.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

2474

% häältest

53.6%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

412

% häältest

8.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

260

% häältest

5.6%

Eesti Keskerakond

Hääli

155

% häältest

3.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 4617
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 5 jaoskonda 5-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Kanepi vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

1573

63.6%

Eesti Keskerakond

731

29.5%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

76

3.1%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

1573

% häältest

63.6%

Eesti Keskerakond

Hääli

731

% häältest

29.5%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

76

% häältest

3.1%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2474
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 4 jaoskonda 4-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Kastre vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

149

6.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

149

% häältest

6.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2325
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Kehtna vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

364

16.3%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

329

14.7%

Eesti Keskerakond

319

14.3%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

6

0.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

364

% häältest

16.3%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

329

% häältest

14.7%

Eesti Keskerakond

Hääli

319

% häältest

14.3%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

6

% häältest

0.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2235
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 7 jaoskonda 7-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Keila linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

2294

55.9%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

417

10.2%

Eesti Keskerakond

289

7%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

199

4.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

2294

% häältest

55.9%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

417

% häältest

10.2%

Eesti Keskerakond

Hääli

289

% häältest

7%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

199

% häältest

4.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 4105
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 2 jaoskonda 2-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Kihnu vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 383
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 1 jaoskonda 1-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Kiili vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

180

7.3%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

112

4.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

180

% häältest

7.3%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

112

% häältest

4.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2461
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 1 jaoskonda 1-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Kohila vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1439

52.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

348

12.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1439

% häältest

52.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

348

% häältest

12.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2721
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Kohtla-Järve linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

7668

65.8%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2317

19.9%

Eesti Reformierakond

1026

8.8%

Erakond Eestimaa Rohelised

48

0.4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

45

0.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

7668

% häältest

65.8%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

2317

% häältest

19.9%

Eesti Reformierakond

Hääli

1026

% häältest

8.8%

Erakond Eestimaa Rohelised

Hääli

48

% häältest

0.4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

45

% häältest

0.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 11658
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 9 jaoskonda 9-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Kose vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

463

13.9%

Eesti Keskerakond

145

4.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

463

% häältest

13.9%

Eesti Keskerakond

Hääli

145

% häältest

4.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 3332
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Kuusalu vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

294

9.3%

Eesti Reformierakond

194

6.1%

Eesti Keskerakond

183

5.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

294

% häältest

9.3%

Eesti Reformierakond

Hääli

194

% häältest

6.1%

Eesti Keskerakond

Hääli

183

% häältest

5.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 3159
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 4 jaoskonda 4-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Loksa linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

778

82.1%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

170

17.9%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

778

% häältest

82.1%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

170

% häältest

17.9%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 948
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 1 jaoskonda 1-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Lääneranna vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

333

12.3%

Eesti Keskerakond

10

0.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

333

% häältest

12.3%

Eesti Keskerakond

Hääli

10

% häältest

0.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2702
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 11 jaoskonda 11-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Lääne-Harju vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

1126

18.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

223

3.7%

Eesti Keskerakond

150

2.5%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

139

2.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

1126

% häältest

18.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

223

% häältest

3.7%

Eesti Keskerakond

Hääli

150

% häältest

2.5%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

139

% häältest

2.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 6064
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 7 jaoskonda 7-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Luunja vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

491

28.2%

Eesti Keskerakond

46

2.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

491

% häältest

28.2%

Eesti Keskerakond

Hääli

46

% häältest

2.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 1742
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 2 jaoskonda 2-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Lääne-Nigula vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

744

21.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

391

11.2%

Eesti Reformierakond

318

9.1%

Eesti Keskerakond

123

3.5%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

744

% häältest

21.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

391

% häältest

11.2%

Eesti Reformierakond

Hääli

318

% häältest

9.1%

Eesti Keskerakond

Hääli

123

% häältest

3.5%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 3478
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 8 jaoskonda 8-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Lüganuse vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

1202

27.7%

Eesti Reformierakond

682

15.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

1202

% häältest

27.7%

Eesti Reformierakond

Hääli

682

% häältest

15.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 4340
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Maardu linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

3752

59.8%

Eesti Reformierakond

250

4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

117

1.9%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

3752

% häältest

59.8%

Eesti Reformierakond

Hääli

250

% häältest

4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

117

% häältest

1.9%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 6274
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Muhu vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

781

75.5%

Eesti Reformierakond

177

17.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

76

7.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

781

% häältest

75.5%

Eesti Reformierakond

Hääli

177

% häältest

17.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

76

% häältest

7.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 1034
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 1 jaoskonda 1-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Mulgi vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

1431

34.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1198

29%

Eesti Reformierakond

575

13.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

162

3.9%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

127

3.1%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

1431

% häältest

34.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1198

% häältest

29%

Eesti Reformierakond

Hääli

575

% häältest

13.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

162

% häältest

3.9%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

127

% häältest

3.1%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 4133
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Mustvee vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

766

24.2%

Eesti Reformierakond

713

22.5%

Eesti Keskerakond

601

19%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

766

% häältest

24.2%

Eesti Reformierakond

Hääli

713

% häältest

22.5%

Eesti Keskerakond

Hääli

601

% häältest

19%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 3170
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 7 jaoskonda 7-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Märjamaa vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

601

17.9%

Eesti Keskerakond

104

3.1%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

601

% häältest

17.9%

Eesti Keskerakond

Hääli

104

% häältest

3.1%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 3363
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 10 jaoskonda 10-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Narva linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

14160

66.8%

Eesti Reformierakond

281

1.3%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

198

0.9%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

14160

% häältest

66.8%

Eesti Reformierakond

Hääli

281

% häältest

1.3%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

198

% häältest

0.9%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 21192
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 10 jaoskonda 10-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Narva-Jõesuu linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

990

40.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

990

% häältest

40.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2437
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Nõo vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

874

45.4%

Eesti Keskerakond

96

5%

Eesti Reformierakond

65

3.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

874

% häältest

45.4%

Eesti Keskerakond

Hääli

96

% häältest

5%

Eesti Reformierakond

Hääli

65

% häältest

3.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 1923
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Otepää vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

1016

29.6%

Eesti Keskerakond

522

15.2%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

146

4.2%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

114

3.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

1016

% häältest

29.6%

Eesti Keskerakond

Hääli

522

% häältest

15.2%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

146

% häältest

4.2%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

114

% häältest

3.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 3436
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 4 jaoskonda 4-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Paide linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1199

23.2%

Eesti Keskerakond

1024

19.8%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

990

19.2%

Eesti Reformierakond

783

15.2%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

502

9.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1199

% häältest

23.2%

Eesti Keskerakond

Hääli

1024

% häältest

19.8%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

990

% häältest

19.2%

Eesti Reformierakond

Hääli

783

% häältest

15.2%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

502

% häältest

9.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 5160
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 8 jaoskonda 8-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Peipsiääre vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

113

3.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

113

% häältest

3.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2984
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Põhja-Sakala vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

539

14.5%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

114

3.1%

Eesti Keskerakond

49

1.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

539

% häältest

14.5%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

114

% häältest

3.1%

Eesti Keskerakond

Hääli

49

% häältest

1.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 3725
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 8 jaoskonda 8-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Põltsamaa vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1300

27.5%

Eesti Keskerakond

559

11.8%

Eesti Reformierakond

551

11.7%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

416

8.8%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

205

4.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1300

% häältest

27.5%

Eesti Keskerakond

Hääli

559

% häältest

11.8%

Eesti Reformierakond

Hääli

551

% häältest

11.7%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

416

% häältest

8.8%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

205

% häältest

4.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 4722
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 8 jaoskonda 8-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Põlva vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

1822

27.2%

Eesti Keskerakond

1659

24.8%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

742

11.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

622

9.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

1822

% häältest

27.2%

Eesti Keskerakond

Hääli

1659

% häältest

24.8%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

742

% häältest

11.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

622

% häältest

9.3%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 6697
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 8 jaoskonda 8-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Pärnu linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

4604

22.8%

Eesti Keskerakond

3860

19.1%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3818

18.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

3116

15.4%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1096

5.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

4604

% häältest

22.8%

Eesti Keskerakond

Hääli

3860

% häältest

19.1%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

3818

% häältest

18.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

3116

% häältest

15.4%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1096

% häältest

5.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 20177
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 19 jaoskonda 19-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Põhja-Pärnumaa vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

157

4.2%

Eesti Keskerakond

39

1%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

157

% häältest

4.2%

Eesti Keskerakond

Hääli

39

% häältest

1%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 3740
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 11 jaoskonda 11-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Raasiku vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

56

2.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

56

% häältest

2.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2331
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 2 jaoskonda 2-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Rae vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

3758

52.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1254

17.5%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

852

11.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

638

8.9%

Eesti Keskerakond

608

8.5%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

3758

% häältest

52.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1254

% häältest

17.5%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

852

% häältest

11.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

638

% häältest

8.9%

Eesti Keskerakond

Hääli

608

% häältest

8.5%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 7162
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Rakvere vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

391

16.9%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

199

8.6%

Eesti Keskerakond

194

8.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

128

5.5%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

391

% häältest

16.9%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

199

% häältest

8.6%

Eesti Keskerakond

Hääli

194

% häältest

8.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

128

% häältest

5.5%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2309
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Rakvere linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

2264

33%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1630

23.7%

Eesti Keskerakond

862

12.6%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

739

10.8%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

714

10.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

2264

% häältest

33%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1630

% häältest

23.7%

Eesti Keskerakond

Hääli

862

% häältest

12.6%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

739

% häältest

10.8%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

714

% häältest

10.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 6868
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 4 jaoskonda 4-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Rapla vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1004

17.7%

Eesti Reformierakond

925

16.3%

Eesti Keskerakond

429

7.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

321

5.7%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

169

3%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

1004

% häältest

17.7%

Eesti Reformierakond

Hääli

925

% häältest

16.3%

Eesti Keskerakond

Hääli

429

% häältest

7.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

321

% häältest

5.7%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

169

% häältest

3%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 5661
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 13 jaoskonda 13-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Ruhnu vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 112
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 1 jaoskonda 1-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Rõuge vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

936

31.2%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

207

6.9%

Eesti Keskerakond

197

6.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

936

% häältest

31.2%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

207

% häältest

6.9%

Eesti Keskerakond

Hääli

197

% häältest

6.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2996
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Räpina vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

1018

31.4%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

484

14.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

464

14.3%

Eesti Keskerakond

433

13.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

1018

% häältest

31.4%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

484

% häältest

14.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

464

% häältest

14.3%

Eesti Keskerakond

Hääli

433

% häältest

13.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 3240
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 5 jaoskonda 5-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Saarde vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

193

8.2%

Eesti Keskerakond

20

0.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

193

% häältest

8.2%

Eesti Keskerakond

Hääli

20

% häältest

0.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2354
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 4 jaoskonda 4-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Saaremaa vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3563

27.1%

Eesti Reformierakond

3052

23.2%

Eesti Keskerakond

1090

8.3%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

874

6.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

532

4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

3563

% häältest

27.1%

Eesti Reformierakond

Hääli

3052

% häältest

23.2%

Eesti Keskerakond

Hääli

1090

% häältest

8.3%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

874

% häältest

6.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

532

% häältest

4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 13159
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 24 jaoskonda 24-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Saku vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

1098

25.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

244

5.7%

Eesti Keskerakond

86

2%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

1098

% häältest

25.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

244

% häältest

5.7%

Eesti Keskerakond

Hääli

86

% häältest

2%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 4244
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Saue vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

1647

16.7%

Eesti Keskerakond

968

9.8%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

963

9.7%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

938

9.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

351

3.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

1647

% häältest

16.7%

Eesti Keskerakond

Hääli

968

% häältest

9.8%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

963

% häältest

9.7%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

938

% häältest

9.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

351

% häältest

3.6%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 9878
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 10 jaoskonda 10-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Setomaa vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

183

9.5%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

183

% häältest

9.5%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 1936
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 5 jaoskonda 5-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Sillamäe linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

3936

68.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

3936

% häältest

68.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 5727
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Tapa vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

892

20.4%

Eesti Reformierakond

786

18%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

172

3.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

97

2.2%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

892

% häältest

20.4%

Eesti Reformierakond

Hääli

786

% häältest

18%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

172

% häältest

3.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

97

% häältest

2.2%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 4362
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 5 jaoskonda 5-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Tartu vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

493

11%

Eesti Reformierakond

172

3.8%

Eesti Keskerakond

168

3.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

493

% häältest

11%

Eesti Reformierakond

Hääli

172

% häältest

3.8%

Eesti Keskerakond

Hääli

168

% häältest

3.8%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 4471
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 8 jaoskonda 8-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Toila vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

523

24.6%

Eesti Keskerakond

235

11%

Eesti Reformierakond

172

8.1%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

114

5.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

523

% häältest

24.6%

Eesti Keskerakond

Hääli

235

% häältest

11%

Eesti Reformierakond

Hääli

172

% häältest

8.1%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

114

% häältest

5.4%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 2129
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 4 jaoskonda 4-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Tori vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

973

20.7%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

362

7.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

973

% häältest

20.7%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

362

% häältest

7.7%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 4699
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 8 jaoskonda 8-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Tõrva vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

1662

47.3%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

927

26.4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

380

10.8%

Eesti Keskerakond

319

9.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

137

3.9%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

1662

% häältest

47.3%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

927

% häältest

26.4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

380

% häältest

10.8%

Eesti Keskerakond

Hääli

319

% häältest

9.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

137

% häältest

3.9%

2013. aasta valimiste tulemus

Hääli kokku: 3517
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 5 jaoskonda 5-st
E-hääled edastatud

Hääletamistulemus erakonniti

Türi vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1904

38.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1459

29.5%

Eesti Reformierakond

637

12.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

422

8.5%

Eesti Keskerakond

345

7%

2013. aasta valimiste tulemus

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1904

% häältest

38.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1459

% häältest

29.5%

Eesti Reformierakond

Hääli

637

% häältest

12.9%