Eesti Vabariik kokku

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Üldstatistika
Valijaid 1100647
Hääletanuid 586519
Kehtivaid sedeleid 582542
Kehtetuid sedeleid 3977
Eelhääletanuid 120888
Kodus hääletanuid 6439
Elektrooniliselt hääletanuid 186034
Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Harju maakond 122933 70707 57.5
Hiiu maakond 8395 4855 57.8
Ida-Viru maakond 118038 55896 47.4
Jõgeva maakond 25225 14959 59.3
Järva maakond 26098 14494 55.5
Lääne maakond 17740 10157 57.3
Lääne-Viru maakond 50263 27060 53.8
Põlva maakond 21766 12489 57.4
Pärnu maakond 72605 36736 50.6
Rapla maakond 27746 14052 50.6
Saare maakond 28746 14348 49.9
Tartu maakond 44258 24941 56.4
Valga maakond 24937 14068 56.4
Viljandi maakond 40043 21273 53.1
Võru maakond 31297 18081 57.8
Tallinn 361539 193514 53.5
Tartu linn 79018 38889 49.2
Kokku 1100647 586519 53.3
Ringkond
Harju maakond

Valijaid nimekirjas

122933

Hääletanud kokku

70707

Kokku %

57.5

Hiiu maakond

Valijaid nimekirjas

8395

Hääletanud kokku

4855

Kokku %

57.8

Ida-Viru maakond

Valijaid nimekirjas

118038

Hääletanud kokku

55896

Kokku %

47.4

Jõgeva maakond

Valijaid nimekirjas

25225

Hääletanud kokku

14959

Kokku %

59.3

Järva maakond

Valijaid nimekirjas

26098

Hääletanud kokku

14494

Kokku %

55.5

Lääne maakond

Valijaid nimekirjas

17740

Hääletanud kokku

10157

Kokku %

57.3

Lääne-Viru maakond

Valijaid nimekirjas

50263

Hääletanud kokku

27060

Kokku %

53.8

Põlva maakond

Valijaid nimekirjas

21766

Hääletanud kokku

12489

Kokku %

57.4

Pärnu maakond

Valijaid nimekirjas

72605

Hääletanud kokku

36736

Kokku %

50.6

Rapla maakond

Valijaid nimekirjas

27746

Hääletanud kokku

14052

Kokku %

50.6

Saare maakond

Valijaid nimekirjas

28746

Hääletanud kokku

14348

Kokku %

49.9

Tartu maakond

Valijaid nimekirjas

44258

Hääletanud kokku

24941

Kokku %

56.4

Valga maakond

Valijaid nimekirjas

24937

Hääletanud kokku

14068

Kokku %

56.4

Viljandi maakond

Valijaid nimekirjas

40043

Hääletanud kokku

21273

Kokku %

53.1

Võru maakond

Valijaid nimekirjas

31297

Hääletanud kokku

18081

Kokku %

57.8

Tallinn

Valijaid nimekirjas

361539

Hääletanud kokku

193514

Kokku %

53.5

Tartu linn

Valijaid nimekirjas

79018

Hääletanud kokku

38889

Kokku %

49.2

Eesti Vabariik

Valijaid nimekirjas

1100647

Hääletanud kokku

586519

Kokku %

53.3

Harju maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Anija vald 5159 2508 48.6
Harku vald 10441 6183 59.2
Jõelähtme vald 4991 2845 57.0
Keila linn 7568 4130 54.6
Kiili vald 3855 2469 64.0
Kose vald 5699 3350 58.8
Kuusalu vald 5217 3168 60.7
Loksa linn 2251 970 43.1
Lääne-Harju vald 10425 6101 58.5
Maardu linn 12854 6330 49.2
Raasiku vald 3911 2345 60.0
Rae vald 12215 7187 58.8
Saku vald 7287 4262 58.5
Saue vald 16461 9920 60.3
Viimsi vald 14599 8939 61.2
Kokku 122933 70707 57.5
Ringkond
Anija vald

Valijaid nimekirjas

5159

Hääletanud kokku

2508

Kokku %

48.6

Harku vald

Valijaid nimekirjas

10441

Hääletanud kokku

6183

Kokku %

59.2

Jõelähtme vald

Valijaid nimekirjas

4991

Hääletanud kokku

2845

Kokku %

57.0

Keila linn

Valijaid nimekirjas

7568

Hääletanud kokku

4130

Kokku %

54.6

Kiili vald

Valijaid nimekirjas

3855

Hääletanud kokku

2469

Kokku %

64.0

Kose vald

Valijaid nimekirjas

5699

Hääletanud kokku

3350

Kokku %

58.8

Kuusalu vald

Valijaid nimekirjas

5217

Hääletanud kokku

3168

Kokku %

60.7

Loksa linn

Valijaid nimekirjas

2251

Hääletanud kokku

970

Kokku %

43.1

Lääne-Harju vald

Valijaid nimekirjas

10425

Hääletanud kokku

6101

Kokku %

58.5

Maardu linn

Valijaid nimekirjas

12854

Hääletanud kokku

6330

Kokku %

49.2

Raasiku vald

Valijaid nimekirjas

3911

Hääletanud kokku

2345

Kokku %

60.0

Rae vald

Valijaid nimekirjas

12215

Hääletanud kokku

7187

Kokku %

58.8

Saku vald

Valijaid nimekirjas

7287

Hääletanud kokku

4262

Kokku %

58.5

Saue vald

Valijaid nimekirjas

16461

Hääletanud kokku

9920

Kokku %

60.3

Viimsi vald

Valijaid nimekirjas

14599

Hääletanud kokku

8939

Kokku %

61.2

KOKKU

Valijaid nimekirjas

122933

Hääletanud kokku

70707

Kokku %

57.5

Hiiu maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Hiiumaa vald 8395 4855 57.8
Kokku 8395 4855 57.8
Ringkond
Hiiumaa vald

Valijaid nimekirjas

8395

Hääletanud kokku

4855

Kokku %

57.8

KOKKU

Valijaid nimekirjas

8395

Hääletanud kokku

4855

Kokku %

57.8

Ida-Viru maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Alutaguse vald 4168 2449 58.8
Jõhvi vald 9749 5482 56.2
Kohtla-Järve linn 28990 11792 40.7
Lüganuse vald 7670 4382 57.1
Narva linn 48168 21401 44.4
Narva-Jõesuu linn 4000 2467 61.7
Sillamäe linn 11322 5776 51.0
Toila vald 3971 2147 54.1
Kokku 118038 55896 47.4
Ringkond
Alutaguse vald

Valijaid nimekirjas

4168

Hääletanud kokku

2449

Kokku %

58.8

Jõhvi vald

Valijaid nimekirjas

9749

Hääletanud kokku

5482

Kokku %

56.2

Kohtla-Järve linn

Valijaid nimekirjas

28990

Hääletanud kokku

11792

Kokku %

40.7

Lüganuse vald

Valijaid nimekirjas

7670

Hääletanud kokku

4382

Kokku %

57.1

Narva linn

Valijaid nimekirjas

48168

Hääletanud kokku

21401

Kokku %

44.4

Narva-Jõesuu linn

Valijaid nimekirjas

4000

Hääletanud kokku

2467

Kokku %

61.7

Sillamäe linn

Valijaid nimekirjas

11322

Hääletanud kokku

5776

Kokku %

51.0

Toila vald

Valijaid nimekirjas

3971

Hääletanud kokku

2147

Kokku %

54.1

KOKKU

Valijaid nimekirjas

118038

Hääletanud kokku

55896

Kokku %

47.4

Jõgeva maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Jõgeva vald 11756 6982 59.4
Mustvee vald 4952 3217 65.0
Põltsamaa vald 8517 4760 55.9
Kokku 25225 14959 59.3
Ringkond
Jõgeva vald

Valijaid nimekirjas

11756

Hääletanud kokku

6982

Kokku %

59.4

Mustvee vald

Valijaid nimekirjas

4952

Hääletanud kokku

3217

Kokku %

65.0

Põltsamaa vald

Valijaid nimekirjas

8517

Hääletanud kokku

4760

Kokku %

55.9

KOKKU

Valijaid nimekirjas

25225

Hääletanud kokku

14959

Kokku %

59.3

Järva maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Järva vald 7583 4338 57.2
Paide linn 9118 5179 56.8
Türi vald 9397 4977 53.0
Kokku 26098 14494 55.5
Ringkond
Järva vald

Valijaid nimekirjas

7583

Hääletanud kokku

4338

Kokku %

57.2

Paide linn

Valijaid nimekirjas

9118

Hääletanud kokku

5179

Kokku %

56.8

Türi vald

Valijaid nimekirjas

9397

Hääletanud kokku

4977

Kokku %

53.0

KOKKU

Valijaid nimekirjas

26098

Hääletanud kokku

14494

Kokku %

55.5

Lääne maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Haapsalu linn 11278 6391 56.7
Lääne-Nigula vald 6078 3499 57.6
Vormsi vald 384 267 69.5
Kokku 17740 10157 57.3
Ringkond
Haapsalu linn

Valijaid nimekirjas

11278

Hääletanud kokku

6391

Kokku %

56.7

Lääne-Nigula vald

Valijaid nimekirjas

6078

Hääletanud kokku

3499

Kokku %

57.6

Vormsi vald

Valijaid nimekirjas

384

Hääletanud kokku

267

Kokku %

69.5

KOKKU

Valijaid nimekirjas

17740

Hääletanud kokku

10157

Kokku %

57.3

Lääne-Viru maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Haljala vald 3764 2184 58.0
Kadrina vald 4047 2361 58.3
Rakvere vald 4583 2317 50.6
Rakvere linn 12694 6898 54.3
Tapa vald 9209 4380 47.6
Vinni vald 5872 3333 56.8
Viru-Nigula vald 5045 2636 52.2
Väike-Maarja vald 5049 2951 58.4
Kokku 50263 27060 53.8
Ringkond
Haljala vald

Valijaid nimekirjas

3764

Hääletanud kokku

2184

Kokku %

58.0

Kadrina vald

Valijaid nimekirjas

4047

Hääletanud kokku

2361

Kokku %

58.3

Rakvere vald

Valijaid nimekirjas

4583

Hääletanud kokku

2317

Kokku %

50.6

Rakvere linn

Valijaid nimekirjas

12694

Hääletanud kokku

6898

Kokku %

54.3

Tapa vald

Valijaid nimekirjas

9209

Hääletanud kokku

4380

Kokku %

47.6

Vinni vald

Valijaid nimekirjas

5872

Hääletanud kokku

3333

Kokku %

56.8

Viru-Nigula vald

Valijaid nimekirjas

5045

Hääletanud kokku

2636

Kokku %

52.2

Väike-Maarja vald

Valijaid nimekirjas

5049

Hääletanud kokku

2951

Kokku %

58.4

KOKKU

Valijaid nimekirjas

50263

Hääletanud kokku

27060

Kokku %

53.8

Põlva maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Kanepi vald 4140 2483 60.0
Põlva vald 12004 6733 56.1
Räpina vald 5622 3273 58.2
Kokku 21766 12489 57.4
Ringkond
Kanepi vald

Valijaid nimekirjas

4140

Hääletanud kokku

2483

Kokku %

60.0

Põlva vald

Valijaid nimekirjas

12004

Hääletanud kokku

6733

Kokku %

56.1

Räpina vald

Valijaid nimekirjas

5622

Hääletanud kokku

3273

Kokku %

58.2

KOKKU

Valijaid nimekirjas

21766

Hääletanud kokku

12489

Kokku %

57.4

Pärnu maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Häädemeeste vald 4224 2438 57.7
Kihnu vald 620 383 61.8
Lääneranna vald 4802 2715 56.5
Pärnu linn 42034 20337 48.4
Põhja-Pärnumaa vald 7251 3759 51.8
Saarde vald 4134 2369 57.3
Tori vald 9540 4735 49.6
Kokku 72605 36736 50.6
Ringkond
Häädemeeste vald

Valijaid nimekirjas

4224

Hääletanud kokku

2438

Kokku %

57.7

Kihnu vald

Valijaid nimekirjas

620

Hääletanud kokku

383

Kokku %

61.8

Lääneranna vald

Valijaid nimekirjas

4802

Hääletanud kokku

2715

Kokku %

56.5

Pärnu linn

Valijaid nimekirjas

42034

Hääletanud kokku

20337

Kokku %

48.4

Põhja-Pärnumaa vald

Valijaid nimekirjas

7251

Hääletanud kokku

3759

Kokku %

51.8

Saarde vald

Valijaid nimekirjas

4134

Hääletanud kokku

2369

Kokku %

57.3

Tori vald

Valijaid nimekirjas

9540

Hääletanud kokku

4735

Kokku %

49.6

KOKKU

Valijaid nimekirjas

72605

Hääletanud kokku

36736

Kokku %

50.6

Rapla maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Kehtna vald 4642 2250 48.5
Kohila vald 5569 2740 49.2
Märjamaa vald 6555 3378 51.5
Rapla vald 10980 5684 51.8
Kokku 27746 14052 50.6
Ringkond
Kehtna vald

Valijaid nimekirjas

4642

Hääletanud kokku

2250

Kokku %

48.5

Kohila vald

Valijaid nimekirjas

5569

Hääletanud kokku

2740

Kokku %

49.2

Märjamaa vald

Valijaid nimekirjas

6555

Hääletanud kokku

3378

Kokku %

51.5

Rapla vald

Valijaid nimekirjas

10980

Hääletanud kokku

5684

Kokku %

51.8

KOKKU

Valijaid nimekirjas

27746

Hääletanud kokku

14052

Kokku %

50.6

Saare maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Muhu vald 1734 1036 59.7
Ruhnu vald 163 113 69.3
Saaremaa vald 26849 13199 49.2
Kokku 28746 14348 49.9
Ringkond
Muhu vald

Valijaid nimekirjas

1734

Hääletanud kokku

1036

Kokku %

59.7

Ruhnu vald

Valijaid nimekirjas

163

Hääletanud kokku

113

Kokku %

69.3

Saaremaa vald

Valijaid nimekirjas

26849

Hääletanud kokku

13199

Kokku %

49.2

KOKKU

Valijaid nimekirjas

28746

Hääletanud kokku

14348

Kokku %

49.9

Tartu maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Elva vald 12045 6771 56.2
Kambja vald 7943 4643 58.5
Kastre vald 4216 2338 55.5
Luunja vald 3402 1756 51.6
Nõo vald 3350 1930 57.6
Peipsiääre vald 4926 3012 61.1
Tartu vald 8376 4491 53.6
Kokku 44258 24941 56.4
Ringkond
Elva vald

Valijaid nimekirjas

12045

Hääletanud kokku

6771

Kokku %

56.2

Kambja vald

Valijaid nimekirjas

7943

Hääletanud kokku

4643

Kokku %

58.5

Kastre vald

Valijaid nimekirjas

4216

Hääletanud kokku

2338

Kokku %

55.5

Luunja vald

Valijaid nimekirjas

3402

Hääletanud kokku

1756

Kokku %

51.6

Nõo vald

Valijaid nimekirjas

3350

Hääletanud kokku

1930

Kokku %

57.6

Peipsiääre vald

Valijaid nimekirjas

4926

Hääletanud kokku

3012

Kokku %

61.1

Tartu vald

Valijaid nimekirjas

8376

Hääletanud kokku

4491

Kokku %

53.6

KOKKU

Valijaid nimekirjas

44258

Hääletanud kokku

24941

Kokku %

56.4

Valga maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Otepää vald 5649 3459 61.2
Tõrva vald 5364 3533 65.9
Valga vald 13924 7076 50.8
Kokku 24937 14068 56.4
Ringkond
Otepää vald

Valijaid nimekirjas

5649

Hääletanud kokku

3459

Kokku %

61.2

Tõrva vald

Valijaid nimekirjas

5364

Hääletanud kokku

3533

Kokku %

65.9

Valga vald

Valijaid nimekirjas

13924

Hääletanud kokku

7076

Kokku %

50.8

KOKKU

Valijaid nimekirjas

24937

Hääletanud kokku

14068

Kokku %

56.4

Viljandi maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Mulgi vald 6672 4152 62.2
Põhja-Sakala vald 6938 3735 53.8
Viljandi linn 14616 7395 50.6
Viljandi vald 11817 5991 50.7
Kokku 40043 21273 53.1
Ringkond
Mulgi vald

Valijaid nimekirjas

6672

Hääletanud kokku

4152

Kokku %

62.2

Põhja-Sakala vald

Valijaid nimekirjas

6938

Hääletanud kokku

3735

Kokku %

53.8

Viljandi linn

Valijaid nimekirjas

14616

Hääletanud kokku

7395

Kokku %

50.6

Viljandi vald

Valijaid nimekirjas

11817

Hääletanud kokku

5991

Kokku %

50.7

KOKKU

Valijaid nimekirjas

40043

Hääletanud kokku

21273

Kokku %

53.1

Võru maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Antsla vald 3941 2369 60.1
Rõuge vald 4797 3013 62.8
Setomaa vald 3126 1962 62.8
Võru vald 9165 4990 54.4
Võru linn 10268 5747 56.0
Kokku 31297 18081 57.8
Ringkond
Antsla vald

Valijaid nimekirjas

3941

Hääletanud kokku

2369

Kokku %

60.1

Rõuge vald

Valijaid nimekirjas

4797

Hääletanud kokku

3013

Kokku %

62.8

Setomaa vald

Valijaid nimekirjas

3126

Hääletanud kokku

1962

Kokku %

62.8

Võru vald

Valijaid nimekirjas

9165

Hääletanud kokku

4990

Kokku %

54.4

Võru linn

Valijaid nimekirjas

10268

Hääletanud kokku

5747

Kokku %

56.0

KOKKU

Valijaid nimekirjas

31297

Hääletanud kokku

18081

Kokku %

57.8

Tartu linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:53

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Kokku 79018 38889 49.2
Ringkond
KOKKU

Valijaid nimekirjas

79018

Hääletanud kokku

38889

Kokku %

49.2

Menüü nägemiseks vajuta menüü nupule

Kohalike valimiste info (kandidaadid, osavõtt, tulemused) asub alammenüüs "Kohalikud valimised 2017". Alammenüüle vajutades avatakse vastava lehe vaade. Alammenüü avamiseks vajuta noolele