Valimistulemus

Eesti Vabariik

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

158952

27.3%

Valimisliidud

156003

26.8%

Eesti Reformierakond

113538

19.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

60299

10.4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

46394

8%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

39003

6.7%

Erakond Eestimaa Rohelised

4669

0.8%

Üksikkandidaadid

2557

0.4%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

1127

0.2%

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

158952

% häältest

%

Valimisliidud

Hääli

156003

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

113538

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

60299

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

46394

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

39003

% häältest

%

Erakond Eestimaa Rohelised

Hääli

4669

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

2557

% häältest

%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

Hääli

1127

% häältest

%

Hääli kokku: 582542

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 557 jaoskonda 557-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Harju maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliidud

28528

40.6%

Eesti Reformierakond

17416

24.8%

Eesti Keskerakond

9071

12.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5737

8.2%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4320

6.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

4293

6.1%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

492

0.7%

Üksikkandidaadid

474

0.7%

Nimekiri
Valimisliidud

Hääli

28528

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

17416

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

9071

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

5737

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

4320

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

4293

% häältest

%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

Hääli

492

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

474

% häältest

%

Hääli kokku: 70331

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 57 jaoskonda 57-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Hiiu maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliidud

2330

48.2%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1255

26%

Eesti Reformierakond

501

10.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

291

6%

Eesti Keskerakond

286

5.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

167

3.5%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Valimisliidud

Hääli

2330

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1255

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

501

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

291

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

286

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

167

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Hääli kokku: 4830

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Ida-Viru maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

29311

52.9%

Valimisliidud

19327

34.9%

Eesti Reformierakond

3253

5.9%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2980

5.4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

372

0.7%

Üksikkandidaadid

70

0.1%

Erakond Eestimaa Rohelised

48

0.1%

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

29311

% häältest

%

Valimisliidud

Hääli

19327

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

3253

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

2980

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

372

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

70

% häältest

%

Erakond Eestimaa Rohelised

Hääli

48

% häältest

%

Hääli kokku: 55361

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 44 jaoskonda 44-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Jõgeva maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliidud

4443

30%

Eesti Keskerakond

3110

21%

Eesti Reformierakond

2697

18.2%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2609

17.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1104

7.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

854

5.8%

Üksikkandidaadid

11

0.1%

Nimekiri
Valimisliidud

Hääli

4443

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

3110

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

2697

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

2609

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1104

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

854

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

11

% häältest

%

Hääli kokku: 14828

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 26 jaoskonda 26-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Järva maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3645

25.3%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2740

19%

Eesti Reformierakond

2390

16.6%

Valimisliidud

2377

16.5%

Eesti Keskerakond

1727

12%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1547

10.7%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

3645

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

2740

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

2390

% häältest

%

Valimisliidud

Hääli

2377

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

1727

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

1547

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Hääli kokku: 14426

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 25 jaoskonda 25-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Lääne maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliidud

5922

58.6%

Eesti Keskerakond

1276

12.6%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1108

11%

Eesti Reformierakond

955

9.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

840

8.3%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

7

0.1%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Valimisliidud

Hääli

5922

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

1276

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1108

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

955

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

840

% häältest

%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

Hääli

7

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Hääli kokku: 10108

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 14 jaoskonda 14-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Lääne-Viru maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliidud

11303

42%

Eesti Keskerakond

4696

17.4%

Eesti Reformierakond

4538

16.8%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3269

12.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1633

6.1%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1360

5%

Üksikkandidaadid

123

0.5%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

10

0%

Nimekiri
Valimisliidud

Hääli

11303

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

4696

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

4538

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

3269

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

1633

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1360

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

123

% häältest

%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

Hääli

10

% häältest

%

Hääli kokku: 26932

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 38 jaoskonda 38-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Põlva maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

4413

35.6%

Eesti Keskerakond

2823

22.7%

Valimisliidud

2669

21.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1226

9.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1162

9.4%

Üksikkandidaadid

118

1%

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

4413

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

2823

% häältest

%

Valimisliidud

Hääli

2669

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1226

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

1162

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

118

% häältest

%

Hääli kokku: 12411

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 17 jaoskonda 17-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Pärnu maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliidud

17120

46.9%

Eesti Keskerakond

5142

14.1%

Eesti Reformierakond

4604

12.6%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

4329

11.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3860

10.6%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1096

3%

Üksikkandidaadid

328

0.9%

Nimekiri
Valimisliidud

Hääli

17120

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

5142

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

4604

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

4329

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

3860

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1096

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

328

% häältest

%

Hääli kokku: 36479

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 60 jaoskonda 60-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Rapla maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliidud

7584

54.2%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2317

16.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1766

12.6%

Eesti Reformierakond

925

6.6%

Eesti Keskerakond

852

6.1%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

498

3.6%

Üksikkandidaadid

38

0.3%

Nimekiri
Valimisliidud

Hääli

7584

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

2317

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1766

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

925

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

852

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

498

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

38

% häältest

%

Hääli kokku: 13980

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 33 jaoskonda 33-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Saare maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliidud

3717

26%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3563

24.9%

Eesti Reformierakond

3229

22.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1313

9.2%

Eesti Keskerakond

1090

7.6%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

950

6.6%

Üksikkandidaadid

443

3.1%

Nimekiri
Valimisliidud

Hääli

3717

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

3563

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

3229

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1313

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

1090

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

950

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

443

% häältest

%

Hääli kokku: 14305

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 26 jaoskonda 26-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Tartu maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliidud

15049

60.7%

Eesti Reformierakond

4846

19.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1884

7.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1365

5.5%

Eesti Keskerakond

1303

5.3%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

260

1%

Üksikkandidaadid

83

0.3%

Nimekiri
Valimisliidud

Hääli

15049

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

4846

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1884

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1365

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

1303

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

260

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

83

% häältest

%

Hääli kokku: 24790

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 34 jaoskonda 34-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Valga maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

4501

32.2%

Eesti Keskerakond

3631

26%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2322

16.6%

Valimisliidud

1937

13.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

928

6.6%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

658

4.7%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

4501

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

3631

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

2322

% häältest

%

Valimisliidud

Hääli

1937

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

928

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

658

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Hääli kokku: 13977

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 17 jaoskonda 17-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Viljandi maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5353

25.3%

Valimisliidud

4364

20.6%

Eesti Reformierakond

4144

19.6%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3380

16%

Eesti Keskerakond

2465

11.6%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1460

6.9%

Üksikkandidaadid

7

0%

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

5353

% häältest

%

Valimisliidud

Hääli

4364

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

4144

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

3380

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

2465

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

1460

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

7

% häältest

%

Hääli kokku: 21173

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 32 jaoskonda 32-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Võru maakond

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliidud

9875

55%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2458

13.7%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1999

11.1%

Eesti Keskerakond

1655

9.2%

Eesti Reformierakond

1333

7.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

642

3.6%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Valimisliidud

Hääli

9875

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

2458

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1999

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

1655

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

1333

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

642

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Hääli kokku: 17962

Hääletamistulemuste protokolli edastanud 28 jaoskonda 28-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Tallinn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

85199

44.4%

Eesti Reformierakond

39323

20.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

21053

11%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

13437

7%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

12638

6.6%

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn

8562

4.5%

Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit

5044

2.6%

Erakond Eestimaa Rohelised

4621

2.4%

Üksikkandidaadid

698

0.4%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

592

0.3%

Valimisliit MEIE Tallinn

240

0.1%

Valimisliit Metroolinn

224

0.1%

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

186

0.1%

Valimisliit Hääled - international and local voices for the prosperous future of Tallinn/rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks

108

0.1%

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

85199

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

39323

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

21053

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

13437

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

12638

% häältest

%

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn

Hääli

8562

% häältest

%

Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit

Hääli

5044

% häältest

%

Erakond Eestimaa Rohelised

Hääli

4621

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

698

% häältest

%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

Hääli

592

% häältest

%

Valimisliit MEIE Tallinn

Hääli

240

% häältest

%

Valimisliit Metroolinn

Hääli

224

% häältest

%

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

Hääli

186

% häältest

%

Valimisliit Hääled - international and local voices for the prosperous future of Tallinn/rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks

Hääli

108

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Eesti Keskerakond

40

mandaati

MIHHAIL KÕLVART

RAIMOND KALJULAID

TAAVI AAS

YANA TOOM

VIKTOR VASSILJEV

MIHHAIL KORB

MAREK JÜRGENSON

ANDREI NOVIKOV

MARIA JUFEREVA

VADIM BELOBROVTSEV

KALLE KLANDORF

TÕNIS MÖLDER

MAILIS REPS

LAURI LAATS

ALEKSANDR TŠAPLÕGIN

MARGARITA TŠERNOGOROVA

MAKSIM VOLKOV

EDUARD TOMAN

MÄRT SULTS

VLADIMIR AFANASJEV

MERIKE MARTINSON

IRINA ANTONJUK

SERGEI PTŠJOLKIN

JAAK AAB

RUSLANA VEBER

KALEV KALLO

VLADIMIR VELMAN

MARIKA TUUS-LAUL

EHA VÕRK

ALEKSANDR ZDANKEVITŠ

DENISS PRESNETSOV

LARISSA NOVOŽILOVA

ROSTISLAV TROŠKOV

ANDRES KOLDRE

LEONID MIHHAILOV

JULIA TIMERBULATOVA

URMO SAAREOJA

JÜRI PIHL

ANDRES KOLLIST

TOIVO TOOTSEN

Eesti Reformierakond

18

mandaati

TAAVI RÕIVAS

HANNO PEVKUR

KAJA KALLAS

URMAS PAET

KRISTEN MICHAL

JÜRGEN LIGI

KEIT PENTUS-ROSIMANNUS

YOKO ALENDER

ARTO AAS

MARIS LAURI

IVI EENMAA

EERIK-NIILES KROSS

HEIDY PURGA

ÜLLE RAJASALU

DENISS BORODITŠ

REMO HOLSMER

KAUPO NÕLVAK

ÕNNE PILLAK

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

9

mandaati

RAINER VAKRA

EIKI NESTOR

JEVGENI OSSINOVSKI

HELVE SÄRGAVA

JAAK JUSKE

INDREK SAAR

SVEN MIKSER

ANDRES ANVELT

ANASTASSIA KOVALENKO

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

6

mandaati

MARTIN HELME

HELLE-MOONIKA HELME

URMAS REITELMANN

KERSTI KRACHT

WESSE ALLIK

ARGO LUUDE

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5

mandaati

RAIVO AEG

VIKTORIA LADÕNSKAJA

MART LUIK

PRIIDU PÄRNA

SIIM VALMAR KIISLER

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn

1

mandaati

EDGAR SAVISAAR

Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit

0

mandaati

Erakond Eestimaa Rohelised

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

0

mandaati

Valimisliit MEIE Tallinn

0

mandaati

Valimisliit Metroolinn

0

mandaati

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

0

mandaati

Valimisliit Hääled - international and local voices for the prosperous future of Tallinn/rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks

0

mandaati

Hääli kokku: 191925
5% künnis: 9596.2
Mandaate: 79
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 87 jaoskonda 87-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Tartu linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

14470

37.4%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

6447

16.6%

Eesti Keskerakond

5315

13.7%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

4330

11.2%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2878

7.4%

Valimisliit Tartu Heaks

2808

7.3%

Valimisliit Tartu Eest

2086

5.4%

Valimisliit Südamega Tartu

200

0.5%

Üksikkandidaadid

164

0.4%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

26

0.1%

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

14470

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

6447

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

5315

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

4330

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

2878

% häältest

%

Valimisliit Tartu Heaks

Hääli

2808

% häältest

%

Valimisliit Tartu Eest

Hääli

2086

% häältest

%

Valimisliit Südamega Tartu

Hääli

200

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

164

% häältest

%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

Hääli

26

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Eesti Reformierakond

20

mandaati

URMAS KLAAS

ANTS LAANEOTS

ENE ERGMA

VALVO SEMILARSKI

TIIA TEPPAN

TOOMAS KAPP

TAMARA HRISTOFOROVA

MIHKEL LEES

VELJO IPITS

KRISTO SELI

RAIMOND TAMM

KRISTJAN TIIRIK

VERNI LOODMAA

TRIIN ANETTE KAASIK

SENTA-ELLINOR MICHELSON

MALLE BLUMENAU

HARRI JALLAJAS

HELE EVERAUS

LAURA DANILAS

TOOMAS TEIN

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

8

mandaati

MARJU LAURISTIN

HELJO PIKHOF

JARNO LAUR

GEA KANGILASKI

LEMMIT KAPLINSKI

TOOMAS JÜRGENSTEIN

OTT MAIDRE

MARTIN HALLIK

Eesti Keskerakond

7

mandaati

AADU MUST

ARTJOM SUVOROV

NIKOLAI PÕDRAMÄGI

VLADIMIR ŠOKMAN

JELENA FRUNZE

REIN KOKK

IRINA PANOVA

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

6

mandaati

INDREK SÄRG

INDREK KALDA

RUUBEN KAALEP

INDREK HIRV

KAJA TARTO

EVA LOSKIT

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3

mandaati

AIVAR RIISALU

MIHHAIL LOTMAN

PEETER LAURSON

Valimisliit Tartu Heaks

3

mandaati

MERLE JÄÄGER

JÜRI-OTT SALM

JÜRI KÕRE

Valimisliit Tartu Eest

2

mandaati

TANEL TEIN

HANNES KLAAS

Valimisliit Südamega Tartu

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

0

mandaati

Hääli kokku: 38724
5% künnis: 1936.2
Mandaate: 49
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 13 jaoskonda 13-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Alutaguse vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliit Alutaguse heaks

970

39.8%

Eesti Reformierakond

589

24.1%

VALIMISLIIT OMA VALD

565

23.2%

Eesti Keskerakond

265

10.9%

Üksikkandidaadid

36

1.5%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

15

0.6%

Nimekiri
Valimisliit Alutaguse heaks

Hääli

970

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

589

% häältest

%

VALIMISLIIT OMA VALD

Hääli

565

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

265

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

36

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

15

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Valimisliit Alutaguse heaks

7

mandaati

TAUNO VÕHMAR

ANDRUS TOSS

AARE KARP

ANDRES PÄRNPUU

ANNELY OONE

VLADIMIR DERBUK

ANNES KINGU

Eesti Reformierakond

4

mandaati

RAIVO RAAP

PRIIT PALMET

AIVAR TALISTU

MADIS ARM

VALIMISLIIT OMA VALD

4

mandaati

OLEG KUZNETSOV

PAUL KESKÜLA

AIVO TAMM

KALLE KUUSIK

Eesti Keskerakond

2

mandaati

SERGEI ASMUS

MAREK KULLAMÄGI

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

0

mandaati

Hääli kokku: 2440
5% künnis: 122
Mandaate: 17
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Anija vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliit Anija-Aegviidu Ühendus

1328

53.4%

Eesti Keskerakond

701

28.2%

Eesti Reformierakond

385

15.5%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

75

3%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Valimisliit Anija-Aegviidu Ühendus

Hääli

1328

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

701

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

385

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

75

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Valimisliit Anija-Aegviidu Ühendus

11

mandaati

ARVI KAROTAM

RIIVO NOOR

MARGUS NÕLVAK

RANNO SOOTS

KAISA TAMKIVI

AARE NURM

JAAN ORUAAS

RENE KAALO

PRIIT RAUDKIVI

HELI KARU

VIKTOR KROPATŠJOV

Eesti Keskerakond

5

mandaati

JÜRI LILLSOO

NATALIJA JAKOVENKO

JAANUS KALEV

INGA LEOKE-BOSENKO

MARINA PETROVA

Eesti Reformierakond

3

mandaati

PEEP KASK

KALLE SAARMAS

INGA KOITLA

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 2489
5% künnis: 124.5
Mandaate: 19
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Antsla vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliit ANTSLA-URVASTE

904

38.3%

Valimisliit Me elame siin

745

31.6%

Valimisliit Ühisjõud

530

22.4%

Eesti Keskerakond

182

7.7%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Valimisliit ANTSLA-URVASTE

Hääli

904

% häältest

%

Valimisliit Me elame siin

Hääli

745

% häältest

%

Valimisliit Ühisjõud

Hääli

530

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

182

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Valimisliit ANTSLA-URVASTE

7

mandaati

RAIVO VALLNER

MERIKE PRÄTZ

AVO KIRSBAUM

KURMET MÜÜRSEPP

ÜLLAR SALUMETS

LEHAR NEVE

LEA JÕEVERE

Valimisliit Me elame siin

5

mandaati

VEIKO HAUGAS

KAIA PRUULI

AIRI HALLIK-KONNULA

EVELYN TÕNISTE

KALLE NURK

Valimisliit Ühisjõud

4

mandaati

MARGUS KLAAR

RIHO ROON

JAREK JÕELA

ÜLLAR AHI

Eesti Keskerakond

1

mandaati

KERSTIN-OUDEKKI LOONE

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 2361
5% künnis: 118.1
Mandaate: 17
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Elva vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

2135

31.7%

Valimisliit Elvamaa Esimesed

1442

21.4%

Valimisliit ELVA VALLAKODANIK

1185

17.6%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

979

14.6%

Eesti Keskerakond

576

8.6%

Valimisliit Ettevõtlikud

411

6.1%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

2135

% häältest

%

Valimisliit Elvamaa Esimesed

Hääli

1442

% häältest

%

Valimisliit ELVA VALLAKODANIK

Hääli

1185

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

979

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

576

% häältest

%

Valimisliit Ettevõtlikud

Hääli

411

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Eesti Reformierakond

10

mandaati

URMAS KRUUSE

TOOMAS JÄRVEOJA

MIKK JÄRV

RENO LAIDRE

HEIKI HANSEN

HILLAR HÄNILANE

LEELO SUIDT

PRIIT VÄRV

VAHUR VUKS

LIINA TAMM

Valimisliit Elvamaa Esimesed

7

mandaati

SULEV KUUS

MARGUS REINOJA

ARMAS-HENNEKE RÄIS

MATI MIIL

VAMBOLA SIPELGAS

AIVAR KUUSKVERE

MARI-LIIS VANAISAK

Valimisliit ELVA VALLAKODANIK

5

mandaati

EVA KAMS

MARGUS IVASK

SILVER LAKS

TÕNU AIGRO

KRISTEL ILVES

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4

mandaati

MAANO KOEMETS

TERJE KORSS

ESTA TAMM

MARIKA SAAR

Eesti Keskerakond

2

mandaati

PEETER LAASIK

TOOMAS PAUR

Valimisliit Ettevõtlikud

1

mandaati

MADIS ESS

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 6728
5% künnis: 336.4
Mandaate: 29
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 7 jaoskonda 7-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Haapsalu linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Haapsalu ja Ridala valimisliit "HARI"

2825

44.4%

Eesti Keskerakond

1135

17.8%

Valimisliit Meie Inimesed

948

14.9%

Eesti Reformierakond

637

10%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

449

7.1%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

364

5.7%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

7

0.1%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Haapsalu ja Ridala valimisliit "HARI"

Hääli

2825

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

1135

% häältest

%

Valimisliit Meie Inimesed

Hääli

948

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

637

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

449

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

364

% häältest

%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

Hääli

7

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Haapsalu ja Ridala valimisliit "HARI"

12

mandaati

URMAS SUKLES

SIIM SAAREVÄLI

SULEV SAAREVÄLI

ILONA AASVERE

ÜLO KALM

VIRGE TIIK

TÕNIS SIIR

MATI HUNT

MATI SEPPI

ANDRI MERILOO

LAURI VÄLI

TÕNU PARBUS

Eesti Keskerakond

5

mandaati

PEETER VIKMAN

JAANUS KARILAID

HELLE SAARSOO

NATALIA KOROPETS

HELEN RAMMU

Valimisliit Meie Inimesed

4

mandaati

MERLE MÄESALU

ANDREI TŠEREPANOV

TOOMAS SCHMIDT

RAIMOND LUNEV

Eesti Reformierakond

2

mandaati

LAURI LUIK

URMAS KOPPE

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1

mandaati

TOOMAS VALLIMÄE

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1

mandaati

HEINAR TUULBERG

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 6365
5% künnis: 318.2
Mandaate: 25
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 5 jaoskonda 5-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Haljala vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

464

21.3%

Valimisliit Vaba Vallakodanik

429

19.7%

Valimisliit Maheda

425

19.5%

Valimisliit PLAAN A

322

14.8%

Eesti Keskerakond

219

10.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

188

8.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

121

5.6%

Üksikkandidaadid

8

0.4%

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

464

% häältest

%

Valimisliit Vaba Vallakodanik

Hääli

429

% häältest

%

Valimisliit Maheda

Hääli

425

% häältest

%

Valimisliit PLAAN A

Hääli

322

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

219

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

188

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

121

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

8

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Eesti Reformierakond

4

mandaati

LEO AADEL

ARVI ÖÖPIK

GREETE TOMING

EHA SIRELBU

Valimisliit Vaba Vallakodanik

3

mandaati

ANNES NAAN

AIDE VEINJÄRV

ANNIKA HALLIMÄE

Valimisliit Maheda

3

mandaati

MARGUS PUNANE

RAINER LILLE

URVE KINGUMETS

Valimisliit PLAAN A

3

mandaati

ANTI PUUSEPP

VELLO VÄINSALU

TRIIN TOMING

Eesti Keskerakond

2

mandaati

KOIDU SAAMOT

AIVAR MAURER

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1

mandaati

LEO BERGSTRÖM

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1

mandaati

TEA TREUFELDT

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 2176
5% künnis: 108.8
Mandaate: 17
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 4 jaoskonda 4-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Harku vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2025

32.9%

Eesti Reformierakond

1531

24.9%

Valimisliit "Harku Liit"

1128

18.3%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

680

11%

Eesti Keskerakond

417

6.8%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

325

5.3%

Üksikkandidaadid

54

0.9%

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

2025

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

1531

% häältest

%

Valimisliit "Harku Liit"

Hääli

1128

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

680

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

417

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

325

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

54

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

7

mandaati

KAUPO RÄTSEPP

VELLO VIIBURG

ERIK SANDLA

MEELIS HÄRMS

AADU KANA

KAIDO KRUUSOJA

ENE ALTTOA

Eesti Reformierakond

6

mandaati

KALLE PALLING

OTT KASURI

ANNE-LY GROSS-MITT

ERIK LEPIKSON

MARIS VIISILEHT

RAINER OTTIS

Valimisliit "Harku Liit"

4

mandaati

AULE KIKAS

VAL RAJASAAR

KALEV KONSA

PRIIT KOTKAS

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2

mandaati

JAANUS HÄRMS

RIHO SAKSUS

Eesti Keskerakond

1

mandaati

GALINA KOSTÕLEVA

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1

mandaati

TÕNU OJA

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 6160
5% künnis: 308
Mandaate: 21
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Hiiumaa vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1255

26%

Valimisliit Ühine Hiiumaa

1230

25.5%

Valimisliit Kodusaar

1100

22.8%

Eesti Reformierakond

501

10.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

291

6%

Eesti Keskerakond

286

5.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

167

3.5%

Üksikkandidaadid

0

0%

Valimisliit Ei Tuugenitele!

0

0%

Nimekiri
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

1255

% häältest

%

Valimisliit Ühine Hiiumaa

Hääli

1230

% häältest

%

Valimisliit Kodusaar

Hääli

1100

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

501

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

291

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

286

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

167

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Valimisliit Ei Tuugenitele!

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

7

mandaati

REILI RAND

HERGO TASUJA

LIISI MÄEUMBAED

HELEN TEIGAR

LIIS REMMELG

LEMBIT VAINUMÄE

KRISTJAN OJASOO

Valimisliit Ühine Hiiumaa

6

mandaati

OMAR JÕPISELG

ÜLLAR PADARI

AIVAR VIIDIK

JAANUS VALK

HANNES MAASEL

ILMI AKSLI

Valimisliit Kodusaar

7

mandaati

TIIT PAULUS

ANTS ORAV

TARMO MÄND

TOOMAS REMMELKOOR

ANTTI LEIGRI

JAAN HARAK

JÜRI PREOBRAŽENSKI

Eesti Reformierakond

2

mandaati

RIHO RAHUOJA

ARTUR VALK

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

0

mandaati

Eesti Keskerakond

1

mandaati

INGE TALTS

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Valimisliit Ei Tuugenitele!

0

mandaati

Hääli kokku: 4830
5% künnis: 241.5
Mandaate: 23
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Häädemeeste vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliit Koostöö

790

32.6%

Valimisliit Ühtne Koduvald

625

25.8%

Valimisliit Rannatee

559

23.1%

Eesti Keskerakond

240

9.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

168

6.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

42

1.7%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Valimisliit Koostöö

Hääli

790

% häältest

%

Valimisliit Ühtne Koduvald

Hääli

625

% häältest

%

Valimisliit Rannatee

Hääli

559

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

240

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

168

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

42

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Valimisliit Koostöö

6

mandaati

KAREL TÖLP

KALMER METSAORU

ARGO MENGEL

MADIS MÄTAS

LENNART SÜNT

ENELI KIMMEL

Valimisliit Ühtne Koduvald

5

mandaati

ANDRUS SOOPALU

AULE KINK

MERIKE SAKS

ALGIS PERENS

VIRGO VAHENÕMM

Valimisliit Rannatee

5

mandaati

TANEL ANTSON

URMAS AAVA

ESTA VESIK

KAAREL BORN

HARALD KALMET

Eesti Keskerakond

2

mandaati

LEMBIT KÜNNAPAS

MARGUS MUST

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1

mandaati

HENN SAAR

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 2424
5% künnis: 121.2
Mandaate: 19
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Jõelähtme vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

1586

56.1%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

465

16.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

316

11.2%

Eesti Keskerakond

238

8.4%

Valimisliit Kogukondlik Jõelähtme

201

7.1%

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

22

0.8%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

1586

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

465

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

316

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

238

% häältest

%

Valimisliit Kogukondlik Jõelähtme

Hääli

201

% häältest

%

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

Hääli

22

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Eesti Reformierakond

10

mandaati

ANDRUS UMBOJA

VÄINO HAAB

ART KUUM

TÕNU VAHER

RIIMAS UKANIS

TOOMAS LAANEJÕE

TÕNIS TUUDER

JÜRI PAAVEL

ANNELI RAUDLAM

PRIIT PÕLDMA

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3

mandaati

MERIKE METSTAK

ALLAR-REINHOLD VEELMAA

ARNO KANNIKE

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2

mandaati

MAIDO PAJO

KALEV TULITS

Eesti Keskerakond

1

mandaati

ROBERT ANTROPOV

Valimisliit Kogukondlik Jõelähtme

1

mandaati

TIIA VÄLK

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 2828
5% künnis: 141.4
Mandaate: 17
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 2 jaoskonda 2-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Jõgeva vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

1950

28.1%

Eesti Reformierakond

1433

20.7%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

899

13%

Valimisliit "Uus Jõgeva"

838

12.1%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

543

7.8%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

438

6.3%

valimisliit Vooremaa

428

6.2%

Valimisliit Kõigi KODU

397

5.7%

Üksikkandidaadid

10

0.1%

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

1950

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

1433

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

899

% häältest

%

Valimisliit "Uus Jõgeva"

Hääli

838

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

543

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

438

% häältest

%

valimisliit Vooremaa

Hääli

428

% häältest

%

Valimisliit Kõigi KODU

Hääli

397

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

10

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Eesti Keskerakond

8

mandaati

PEEP PÕDDER

VELLO LUKK

MAI TREIAL

URMAS ASTEL

AARE OLGO

MAREK SAKSING

HELI RAEVALD

MARKO SAKSING

Eesti Reformierakond

6

mandaati

RAIVO MEITUS

JAANO TERRAS

GIRT KAAREPERE

ANDREI FEDOSSOVSKI

AIN VIIK

TIINA TEPPAN

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4

mandaati

AIVAR KOKK

PRIIT PÕDRA

AHTO VILI

MIHKEL KÜBAR

Valimisliit "Uus Jõgeva"

3

mandaati

TIIT LÄÄNE

RAUL SOODLA

VOLDEMAR ILVES

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2

mandaati

TRIIN PÄRSIM

MATI KEPP

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2

mandaati

RAIVO PÕLDARU

ENN KIVI

valimisliit Vooremaa

1

mandaati

TERJE RUDISSAAR

Valimisliit Kõigi KODU

1

mandaati

HARDI PERK

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 6936
5% künnis: 346.8
Mandaate: 27
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 11 jaoskonda 11-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Jõhvi vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliit Jõhvi - meie kodu

1592

29.3%

Valimisliit Jõhvi Eest

1444

26.6%

Valimisliit Jõhvi

904

16.6%

Eesti Keskerakond

855

15.7%

Eesti Reformierakond

503

9.2%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

140

2.6%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Valimisliit Jõhvi - meie kodu

Hääli

1592

% häältest

%

Valimisliit Jõhvi Eest

Hääli

1444

% häältest

%

Valimisliit Jõhvi

Hääli

904

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

855

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

503

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

140

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Valimisliit Jõhvi - meie kodu

7

mandaati

ALEKSEI NAUMKIN

ANDREI OJAMÄE

NIKOLAI OSSIPENKO

DMITRI SMIRNOV

ALEKSANDR ROMANOVITŠ

SERGEI TULSKI

JELENA BEZVODITSKAJA

Valimisliit Jõhvi Eest

6

mandaati

NIINA NEGLASON

ILMAR AUN

KAIA KALDVEE

MEELIS TINT

ROMAN GRAF

LIINA MIHKELSON

Valimisliit Jõhvi

3

mandaati

EDUARD EAST

IRINA ŠULGINA

TEET ENOK

Eesti Keskerakond

3

mandaati

MARTIN REPINSKI

ALLAN MÄND

ARTHUR SEPPERN

Eesti Reformierakond

2

mandaati

AIVAR SURVA

MARIS TOOMEL

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 5438
5% künnis: 271.9
Mandaate: 21
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Järva vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

970

22.5%

Valimisliit Järva valla heaks

769

17.8%

Suur-Järvamaa valimisliit

765

17.7%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

623

14.4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

542

12.6%

Eesti Keskerakond

358

8.3%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

291

6.7%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

970

% häältest

%

Valimisliit Järva valla heaks

Hääli

769

% häältest

%

Suur-Järvamaa valimisliit

Hääli

765

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

623

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

542

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

358

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

291

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Eesti Reformierakond

5

mandaati

RAIT PIHELGAS

TOOMAS TAMMIK

LEA TRAKS

EVE OKAS

ARVI LUUK

Valimisliit Järva valla heaks

4

mandaati

ARTO SAAR

ELMAR LUHA

RIHO SEPP

ESTER VALDVEE

Suur-Järvamaa valimisliit

4

mandaati

JAANUS MURAKAS

VELLO TEOR

MATI SEIRE

ANTS KÄÄRMA

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

3

mandaati

ANDRES TEPPAN

AHTI KARON

ARVO IMSI

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3

mandaati

KALJU KERTSMIK

JÜRI ELLRAM

RÜNNO LASS

Eesti Keskerakond

1

mandaati

PRIIT SEIRE

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1

mandaati

GETTER KLAAS

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 4318
5% künnis: 215.9
Mandaate: 21
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 10 jaoskonda 10-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Kadrina vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliit Terve Vald

1006

42.8%

Valimisliit Puhas Kadrina

581

24.7%

Valimisliit Koduvald

421

17.9%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

176

7.5%

Eesti Keskerakond

164

7%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Valimisliit Terve Vald

Hääli

1006

% häältest

%

Valimisliit Puhas Kadrina

Hääli

581

% häältest

%

Valimisliit Koduvald

Hääli

421

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

176

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

164

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Valimisliit Terve Vald

9

mandaati

MARKO TEIVA

KARL LINDAM

MADIS VIISE

ALO LAANISTE

JAAN STERN

GERT KASO

EDGAR TAMM

MARGER PORMANN

REIN KAUBI

Valimisliit Puhas Kadrina

5

mandaati

ANDRES NUKK

TÕNU RUMMO

RISTO MURUMÄGI

RAIDO PARVE

ÜLO KAIS

Valimisliit Koduvald

3

mandaati

ERICH PETROVITS

JAANUS REISNER

MERLIN ROSAR

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1

mandaati

ÜLLAR SAAREMÄE

Eesti Keskerakond

1

mandaati

AIVAR LANKEI

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 2348
5% künnis: 117.4
Mandaate: 19
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 2 jaoskonda 2-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Kambja vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

2474

53.6%

Valimisliit Koduvald

1316

28.5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

412

8.9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

260

5.6%

Eesti Keskerakond

155

3.4%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

2474

% häältest

%

Valimisliit Koduvald

Hääli

1316

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

412

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

260

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

155

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Eesti Reformierakond

12

mandaati

AIVAR ALEKSEJEV

HEIKI SARAPUU

ILLARI LÄÄN

MARGOT VÕSOKOV

TOOMAS ARUMÄGI

KAUPO PIIRSALU

LEHO LIIV

TRIIN NÕMMISTU

ÜLO KARPOV

MEELIS MICHELSON

PEEP PUIS

MAIA UIBO

Valimisliit Koduvald

6

mandaati

IVAR TEDREMA

IRMA DRENKHAN

AVO ALLIKSAAR

MAREK PALUSOO

RAUNO KIURU

JÜRI TOOMISTE

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2

mandaati

ANTI KALVET

JANA MOROZOV

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1

mandaati

TOIVO SUUROJA

Eesti Keskerakond

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 4617
5% künnis: 230.9
Mandaate: 21
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 5 jaoskonda 5-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Kanepi vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

1573

63.6%

Eesti Keskerakond

731

29.5%

Üksikkandidaadid

94

3.8%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

76

3.1%

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

1573

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

731

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

94

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

76

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Eesti Reformierakond

13

mandaati

ANDRUS SEEME

KAIDO KÕIV

URMAS KIVIRAND

TIIT RAMMUL

MERIKE LUTS

URMAS HALLAP

VALEV KREBES

ANU LUIGA

MAREK KAMLA

RIINA MARRAN

URMAS ROHT

KÜLLIKE KALDOJA

INGE TAMM

Eesti Keskerakond

6

mandaati

AIVAR LUTS

MATI HAAVISTU

AAVO MAAT

RAIMU VAIKMÄE

ARNO KAKK

RAINER SOOSAAR

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

0

mandaati

Hääli kokku: 2474
5% künnis: 123.7
Mandaate: 19
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 4 jaoskonda 4-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Kastre vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliit Meie Kodu

1702

73.2%

VALIMISLIIT TÕDE JA ÕIGLUS

474

20.4%

Eesti Keskerakond

149

6.4%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Valimisliit Meie Kodu

Hääli

1702

% häältest

%

VALIMISLIIT TÕDE JA ÕIGLUS

Hääli

474

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

149

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Valimisliit Meie Kodu

13

mandaati

PRIIT LOMP

MATI MÖLLER

TÕNU MURU

SIRJE JÕGIAAS

TAIVO KIRM

MAIE OTSA

VILLU LEPIKOV

LAURI ROOSIORG

RAIN JANSEN

MARILIIS TIMMERMANN

MARJE VÕÕBUS

JAAN KIISLER

AIVAR JÕGAR

VALIMISLIIT TÕDE JA ÕIGLUS

3

mandaati

TOIVO MARDISALU

ELLEN TOHVRI

VAIKE LILLEMÄE

Eesti Keskerakond

1

mandaati

KERSTI ERNITS

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 2325
5% künnis: 116.2
Mandaate: 17
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Kehtna vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

VALIMISLIIT VÄÄRTUSLIK KODUPAIK

714

31.9%

Kehtna valla valimisliit "Avatult ja ausalt"

503

22.5%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

364

16.3%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

329

14.7%

Eesti Keskerakond

319

14.3%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

6

0.3%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
VALIMISLIIT VÄÄRTUSLIK KODUPAIK

Hääli

714

% häältest

%

Kehtna valla valimisliit "Avatult ja ausalt"

Hääli

503

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

364

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

329

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

319

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

6

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

VALIMISLIIT VÄÄRTUSLIK KODUPAIK

7

mandaati

INDREK KULLAM

MATI KUTSER

KATRIN VELLESTE

JAAN SILDOJA

ENO HERMANN

ELMO ALLIKA

KALJU KALDA

Kehtna valla valimisliit "Avatult ja ausalt"

5

mandaati

ALLAR LÄLL

SILLE VALINU

RITA TRIINU PEUSSA

RIINA TOMINGAS

MADIS HAASMA

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

3

mandaati

MART JÄRVIK

RAIT VERREV

MARKO MATSON

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3

mandaati

TÕNIS BLANK

MARET TAMME

SIIM RIISENBERG

Eesti Keskerakond

3

mandaati

KATRIN ANTO

PEETER KUSTMANN

RAIGO SAMMAL

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 2235
5% künnis: 111.8
Mandaate: 21
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 7 jaoskonda 7-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Keila linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Reformierakond

2294

55.9%

Valimisliit Sõbralik Keila

906

22.1%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

417

10.2%

Eesti Keskerakond

289

7%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

199

4.8%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Eesti Reformierakond

Hääli

2294

% häältest

%

Valimisliit Sõbralik Keila

Hääli

906

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

417

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

289

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

199

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Eesti Reformierakond

12

mandaati

ENNO FELS

TIMO SUSLOV

ERKI FELS

TANEL MÕISTUS

INGE ANGERJAS

KALLE KASK

MATI KRUSEL

TARMO TAMKIVI

IVAR KRUSTOK

MARGUS VÄLJA

TANEL SUSLOV

ANDRUS LOOG

Valimisliit Sõbralik Keila

4

mandaati

ANNELI PÄRLIN

JAAN MURDLA

VILJAR PAALAROOS

ELMET PUHM

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2

mandaati

KADRI TOMERA

MATI ÕUNLOO

Eesti Keskerakond

1

mandaati

SNEŽANA UŠAKOVA

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 4105
5% künnis: 205.2
Mandaate: 19
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 2 jaoskonda 2-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Kihnu vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliit "Parem Kihnu"

277

72.3%

Üksikkandidaadid

106

27.7%

Nimekiri
Valimisliit "Parem Kihnu"

Hääli

277

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

106

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Valimisliit "Parem Kihnu"

8

mandaati

INGVAR SAARE

MAIE AAV

PAAL PÕLLUSTE

EVALD LILLES

PRIIT HALLER

TAIVI VESIK

AIVE HAVIK

ARNE TAPP

Üksikkandidaadid

1

mandaati

EGON VOHU

Hääli kokku: 383
5% künnis: 19.1
Mandaate: 9
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 1 jaoskonda 1-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Kiili vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliit Kiili Külade Ühendus

1370

55.7%

Valimisliit Kiili Arenema - RESTART

799

32.5%

Eesti Reformierakond

180

7.3%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

112

4.6%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Valimisliit Kiili Külade Ühendus

Hääli

1370

% häältest

%

Valimisliit Kiili Arenema - RESTART

Hääli

799

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

180

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

112

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Valimisliit Kiili Külade Ühendus

10

mandaati

AIMUR LIIVA

MERJE VOLT

MIHKEL REBANE

MIKK RANNIK

HERET ANNUS

MAARIKA NIMMO

MAREK VAINOLA

TOOMAS VÄLJATAGA

MONICA ALLIKAS

ELAR JETS

Valimisliit Kiili Arenema - RESTART

6

mandaati

ERKI ARAKAS

VAMBO KAAL

INDREK GRUSDAM

PEETER VELTMANN

ESTA KULLAMAA

ANETT LEOSK

Eesti Reformierakond

1

mandaati

KAIRE NUUT

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 2461
5% künnis: 123.1
Mandaate: 17
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 1 jaoskonda 1-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Kohila vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1439

52.9%

valimisliit Parem Kohila

887

32.6%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

348

12.8%

Valimisliit Avatud Kohila

47

1.7%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1439

% häältest

%

valimisliit Parem Kohila

Hääli

887

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

348

% häältest

%

Valimisliit Avatud Kohila

Hääli

47

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

12

mandaati

HEIKI HEPNER

ANDRUS SAARE

ANU NIGESEN

AARNE SUVISTE

JÜRI VALLSALU

KRISTINA MÄGI

ŽANNA RANDMAA

EDITH MAASIK

KAIDO MÄGI

MARTIN-ERICH TORJUS

ALAR HAABMA

ALLAR HALJASORG

valimisliit Parem Kohila

7

mandaati

MARIKA JAHILO

INNA LAANMETS

LAUR LAANMETS

JAANUS ERNITS

TAILI VAHESAAR

RAIVO HEINARU

KAUR HEINARU

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2

mandaati

REIN KOLON

PRIIDU RÕÕMUS

Valimisliit Avatud Kohila

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 2721
5% künnis: 136.1
Mandaate: 21
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Kohtla-Järve linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

7668

65.8%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2317

19.9%

Eesti Reformierakond

1026

8.8%

Valimisliit Õige Valik

554

4.8%

Erakond Eestimaa Rohelised

48

0.4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

45

0.4%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

7668

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

2317

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

1026

% häältest

%

Valimisliit Õige Valik

Hääli

554

% häältest

%

Erakond Eestimaa Rohelised

Hääli

48

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

45

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Eesti Keskerakond

18

mandaati

VLADIMIR EVVE

RIINA IVANOVA

VALERI KORB

TIIT LILLEMETS

DENISS VERŠININ

ARNE BERENDSEN

ANTON DIJEV

VALENTINA KUTUZOVA

ÜLLE LEPASSAAR

RAISSA BAŽENOVA

SVETLANA VLADIMIROVA

LJUDMILA JANTŠENKO

SVETLANA KOROTKOVA

ANNA RENTIK

SVETLANA SKOROBOGATOVA

NIKOLAI PETROVITŠ

VIKTORIA TSVENTARNAJA

SERGEI LOPIN

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

5

mandaati

EDUARD ODINETS

JELENA NETŠAJEVA

JEVGENI SALTÕKOV

NIKOLAI KUTAŠOV

JELENA MUTONEN

Eesti Reformierakond

2

mandaati

VITALI BORODIN

MERIKE PERI

Valimisliit Õige Valik

0

mandaati

Erakond Eestimaa Rohelised

0

mandaati

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 11658
5% künnis: 582.9
Mandaate: 25
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 9 jaoskonda 9-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Kose vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliit Meie Vald

1494

44.8%

Valimisliit Uus Aeg

1164

34.9%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

463

13.9%

Eesti Keskerakond

145

4.4%

Sauna valimisliit

66

2%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Valimisliit Meie Vald

Hääli

1494

% häältest

%

Valimisliit Uus Aeg

Hääli

1164

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

463

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

145

% häältest

%

Sauna valimisliit

Hääli

66

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Valimisliit Meie Vald

9

mandaati

MERLE PUSSAK

EERO LEEDMAA

UNO SILBERG

ALVAR KASERA

KALLE PORMANN

TIIT MAE

RUTTAR ROHT

SANDER PRITS

JANNO JÕFFERT

Valimisliit Uus Aeg

7

mandaati

SIIM POHLAK

AIVAR POHLAK

ANDRES ÕIS

MIRKO KIISON

TIIU JALG

TIMO NIKITIN

ANNELY TISLER

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3

mandaati

OTT VALDMA

ASTRID OJASOON

MARGIT MIKK

Eesti Keskerakond

0

mandaati

Sauna valimisliit

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 3332
5% künnis: 166.6
Mandaate: 19
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Kuusalu vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

VALIMISLIIT ÜHINE KODU

1294

41%

Valimisliit Üks Kuusalu Vald

862

27.3%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

294

9.3%

Valimisliit Arenev Kuusalu vald

289

9.1%

Eesti Reformierakond

194

6.1%

Eesti Keskerakond

183

5.8%

Üksikkandidaadid

43

1.4%

Nimekiri
VALIMISLIIT ÜHINE KODU

Hääli

1294

% häältest

%

Valimisliit Üks Kuusalu Vald

Hääli

862

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

294

% häältest

%

Valimisliit Arenev Kuusalu vald

Hääli

289

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

194

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

183

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

43

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

VALIMISLIIT ÜHINE KODU

8

mandaati

URMAS KIRTSI

KAUPO PARVE

ANDRES PAOMEES

KALMER MÄRTSON

MADIS PRAKS

ILVARD EERIKSOO

MART SESTVERK

ANDRES ALLMÄGI

Valimisliit Üks Kuusalu Vald

5

mandaati

MARTI HÄÄL

MAIT KRÖÖNSTRÖM

ANDRES HEINVER

KRISTO PALU

INGELDRIN AUG

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2

mandaati

SULEV VALDMAA

MAIRIKA RAJAVÄLI

Valimisliit Arenev Kuusalu vald

2

mandaati

RASMUS MERIVOO

MADIS JÕGI

Eesti Reformierakond

1

mandaati

MARGUS SOOM

Eesti Keskerakond

1

mandaati

VÄRNER LOOTSMANN

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 3159
5% künnis: 157.9
Mandaate: 19
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 4 jaoskonda 4-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Loksa linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

778

82.1%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

170

17.9%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

778

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

170

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Eesti Keskerakond

13

mandaati

ANDRES KASKLA

REIN HEINA

MARIJA KUDRJAKOVA

GALINA NIKITINA

VIKTOR FJODOROV

JURI GRILL

ARTUR ALLMÄGI

DEIVI LOOMUS

JELENA TÄHT

HEIKI TUDRE

MARGIT AMER

NATALJA KALININA

OLGA MASLOVA

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2

mandaati

ILMI TERNOVSKAJA

IGNAR TAMSALU

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 948
5% künnis: 47.4
Mandaate: 15
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 1 jaoskonda 1-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Lääneranna vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Lääneranna valimisliit

1728

64%

Valimisliit Nelja Valla Ühisjõud

631

23.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

333

12.3%

Eesti Keskerakond

10

0.4%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Lääneranna valimisliit

Hääli

1728

% häältest

%

Valimisliit Nelja Valla Ühisjõud

Hääli

631

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

333

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

10

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Lääneranna valimisliit

14

mandaati

MIKK PIKKMETS

ARNO PEKSAR

JANAR SÕBER

TIINA LOBJA

MARDO LEIUMAA

IREEN KANGRO

KRISTI-CAROLINA REINMAA

VALLO KAPPAK

EVA KÄÄRAMEES

MAIRO KANTER

JAAK KASTEPÕLD

AIN SAARE

MARGIT MERILA

JÜRI MÕNISTE

Valimisliit Nelja Valla Ühisjõud

5

mandaati

RAIT MARUSTE

ANDRES HIRVELA

KÜLLI RAUDSIK

MAIE AUSMEEL

HEINO SABIIN

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2

mandaati

MEELIS MALK

SIGNE TETSMANN

Eesti Keskerakond

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 2702
5% künnis: 135.1
Mandaate: 21
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 11 jaoskonda 11-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Lääne-Harju vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliit "Valimisliitude Ühendus"

3220

53.1%

Eesti Reformierakond

1126

18.6%

Valimisliit "HEA TAHE"

1051

17.3%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

223

3.7%

Valimisliit "Uus Vald"

155

2.6%

Eesti Keskerakond

150

2.5%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

139

2.3%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Valimisliit "Valimisliitude Ühendus"

Hääli

3220

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

1126

% häältest

%

Valimisliit "HEA TAHE"

Hääli

1051

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

223

% häältest

%

Valimisliit "Uus Vald"

Hääli

155

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

150

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

139

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Valimisliit "Valimisliitude Ühendus"

13

mandaati

JAANUS SAAT

LEEMET VAIKMAA

KATRIN GLAASE

MATI VETEVOOL

MART METS

KÜLLI TAMMUR

NIKOLAI PITŠUGOV

KULDAR VASSILJEV

TANEL LAMBING

VIKTORIA VISBEK

OLGA KUGAL

JELENA RAZDORSKAJA

EDA ARUSOO

Eesti Reformierakond

4

mandaati

KALEV LAAST

JAAN ALVER

KADRI KURM

INDREK MIGUR

Valimisliit "HEA TAHE"

4

mandaati

VALENTINA PIVOVAROVA

ELENA VILLMANN

ELDAR TOONVERK

VLADIMIR KAMOZA

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

0

mandaati

Valimisliit "Uus Vald"

0

mandaati

Eesti Keskerakond

0

mandaati

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 6064
5% künnis: 303.2
Mandaate: 21
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 7 jaoskonda 7-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Luunja vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliit Uus Luunja

678

38.9%

Valimisliit Luunja

527

30.3%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

491

28.2%

Eesti Keskerakond

46

2.6%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Valimisliit Uus Luunja

Hääli

678

% häältest

%

Valimisliit Luunja

Hääli

527

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

491

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

46

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Valimisliit Uus Luunja

6

mandaati

RADŽ SAUK

AARE SONGE

AAVO ARRAK

KASPAR KILLAK

VELLO KÜNG

VLADIMIR KUROPATKIN

Valimisliit Luunja

5

mandaati

KAIRE VAHEJÕE

KAIMO KEERDO

RAIT AVISTE

TARVO LAAS

IIRI SAAR

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4

mandaati

AARE ANDERSON

VÄINO KÄGO

VJATŠESLAV KOROBOV

MAIT NÕMMSALU

Eesti Keskerakond

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 1742
5% künnis: 87.1
Mandaate: 15
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 2 jaoskonda 2-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Lääne-Nigula vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Valimisliit Ühinenud Kogukonnad

1820

52.3%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

744

21.4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

391

11.2%

Eesti Reformierakond

318

9.1%

Eesti Keskerakond

123

3.5%

Valimisliit Kodune ja Kultuurne Nõva

82

2.4%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Valimisliit Ühinenud Kogukonnad

Hääli

1820

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli

744

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

391

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

318

% häältest

%

Eesti Keskerakond

Hääli

123

% häältest

%

Valimisliit Kodune ja Kultuurne Nõva

Hääli

82

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Valimisliit Ühinenud Kogukonnad

14

mandaati

MIKK LÕHMUS

EINAR PÄRNPUU

JÜRI OTT

LAURI LILLEOKS

ALLAN KELDER

LAINE BELOVAS

AIVO HIRMO

JAANUS MÄGI

ANDRES KAMPMANN

KADRI LUKK

MAI JÕEVEE

JAAK AASMA

ARVO RIISALU

MARGUS OJAMÄE

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

6

mandaati

NEEME SUUR

ARVO NINN

AIVAR ORUSTE

OLIVER TAMMEMÄGI

MARGE KANNA

LEILI MUTSO

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

3

mandaati

HARDI REHKALT

ELVO LEPPMAA

ÜLLE HEINLEHT

Eesti Reformierakond

2

mandaati

MAREK TOPPER

JAANUS RATAS

Eesti Keskerakond

0

mandaati

Valimisliit Kodune ja Kultuurne Nõva

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 3478
5% künnis: 173.9
Mandaate: 25
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 8 jaoskonda 8-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Lüganuse vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

1202

27.7%

Valimisliit MEIE VALD

842

19.4%

Valimisliit MEIE KODU

801

18.5%

Valimisliit OMA Valla Eest

793

18.3%

Eesti Reformierakond

682

15.7%

Üksikkandidaadid

20

0.5%

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

1202

% häältest

%

Valimisliit MEIE VALD

Hääli

842

% häältest

%

Valimisliit MEIE KODU

Hääli

801

% häältest

%

Valimisliit OMA Valla Eest

Hääli

793

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

682

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

20

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Eesti Keskerakond

6

mandaati

DMITRI DMITRIJEV

IRINA MININA

VLADISLAV LAZAREVITŠ

VALERI DMITRIJEV

ALEKSANDR KOZLOV

VIKTOR KAURSON

Valimisliit MEIE VALD

4

mandaati

ANDREA EICHE

JEVGENI KORNILTSEV

ELDUR LAINJÄRV

ANATOLI ZÕBIN

Valimisliit MEIE KODU

3

mandaati

MEHIS KREISMAN

ARNO STRAUCH

RISTO LINDEBERG

Valimisliit OMA Valla Eest

3

mandaati

MARJA-LIISA VEISER

JUHO PÕLD

INNA KALAMÄE

Eesti Reformierakond

3

mandaati

HEIDI UUSTALU

TIIT KUUSMIK

ENNO VINNI

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 4340
5% künnis: 217
Mandaate: 19
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 6 jaoskonda 6-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Maardu linn

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

3752

59.8%

Edgar Savisaare Valimisliit

692

11%

Valimisliit MAARDU-MEIE KODU

505

8%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

474

7.6%

Valimisliit MEIE MAARDU

423

6.7%

Eesti Reformierakond

250

4%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

117

1.9%

Üksikkandidaadid

38

0.6%

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

23

0.4%

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

3752

% häältest

%

Edgar Savisaare Valimisliit

Hääli

692

% häältest

%

Valimisliit MAARDU-MEIE KODU

Hääli

505

% häältest

%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

Hääli

474

% häältest

%

Valimisliit MEIE MAARDU

Hääli

423

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

250

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

117

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

38

% häältest

%

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

Hääli

23

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Eesti Keskerakond

15

mandaati

VLADIMIR ARHIPOV

JEVGENI GOLOVATŠ

ERIKA TIGANIK

ANTS RAUDLA

NATALIA KURŽEVA

PAVEL ARHIPOV

TÜÜNE NIKOLAJEVA

NIINA NETŠAJEVA

PAVEL KUUSIK

AILAR LYRA

RAVIL ALJUKOV

LIIDIA BODNAR

JELENA SMIRNOVA

LARISSA VOITKO

MARGARITA SUMINA

Edgar Savisaare Valimisliit

2

mandaati

NIKOLAI DEGTJARENKO

AIVAR PARK

Valimisliit MAARDU-MEIE KODU

2

mandaati

ELVIIRA PIISKOPPEL

BORISS SLEPIKOVSKI

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

1

mandaati

VALEV KALD

Valimisliit MEIE MAARDU

1

mandaati

EDUARD TANVEL

Eesti Reformierakond

0

mandaati

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

0

mandaati

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

0

mandaati

Hääli kokku: 6274
5% künnis: 313.7
Mandaate: 21
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 3 jaoskonda 3-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Muhu vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

781

75.5%

Eesti Reformierakond

177

17.1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

76

7.4%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

781

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

177

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

76

% häältest

%

Üksikkandidaadid

Hääli

0

% häältest

%

Volikogu liikmed hetkeseisuga

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

10

mandaati

RAIDO LIITMÄE

AARNE JÕGI

AIN SAAREMÄEL

MIHKEL LING

MEELIS MEREÄÄR

AINO RUMMEL

IVI TAMMEAID

TIINA SAAR

JAAN KESKÜLA

LIINU TUUST

Eesti Reformierakond

2

mandaati

IGOR GRÄZIN

TARMO JÕELEHT

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1

mandaati

DANIEL MEREÄÄR

Üksikkandidaadid

0

mandaati

Hääli kokku: 1034
5% künnis: 51.7
Mandaate: 13
Hääletamistulemuste protokolli edastanud 1 jaoskonda 1-st
E-hääled edastatud

Valimistulemus

Mulgi vald

Andmed seisuga 25.10.2017 09:43:03

Nimekiri

Hääli

% häältest

Eesti Keskerakond

1431

34.6%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1198

29%

Eesti Reformierakond

575

13.9%

Valimisliit ühtsed mulgid

486

11.8%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

162

3.9%

valimisliit Karksi Mulgid

154

3.7%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

127

3.1%

Üksikkandidaadid

0

0%

Nimekiri
Eesti Keskerakond

Hääli

1431

% häältest

%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Hääli

1198

% häältest

%

Eesti Reformierakond

Hääli

575

% häältest

%

Valimisliit ühtsed mulgid

Hääli

486

% häältest

%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli

162

% häältest

%

valimisliit Karksi Mulgid

Hääli

154

% häältest

%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond